Laravel krok po kroku - część 8 - Kontrolery i obsługa formularzy

Paweł Mysior
10 kwietnia 2019

Do tej pory definiowaliśmy ścieżki naszej aplikacji używając funkcji anonimowych. Zamiast tego moglibyśmy użyć kontrolerów, czyli klas w których obsługujemy kilka ścieżek. Najczęściej w jednym kontrolerze grupujemy ścieżki, które są ze sobą powiązane. Na przykład te odpowiedzialne za dodawanie, wyświetlanie, edytowanie i usuwanie jakiegoś zasobu, na przykład wpisów na blogu.

Zacznijmy od stworzenia kontrolera. Możemy do tego użyć komendy php artisan make:controller PostController, która stworzy nowy plik w katalogu app/Http/Controllers:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PostController extends Controller
{
  //
}

Dodajmy w kontrolerze metodę show():

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PostController extends Controller
{
  public function show($id)
  {
    return 'Post: ' . $id;
  }
}

Następnie zdefiniujmy ścieżkę:

// routes/web.php

Route::get('posts/{id}', 'PostController@show');

Po wejściu na adres /posts/1 zostanie wykonany i zwrócony kod w metodzie show() naszego kontrolera. Parametry ze ścieżki zostaną przekazane jako parametry do metody w kontrolerze.

Warto zwrócić uwagę na to, że domyślnie Laravel szuka kontrolerów w przestrzeni nazw (ang. "namspace") App\Http\Controllers. Dlatego przy definiowniu ścieżki możemy podać jako drugi parametr samą nazwę klasy kontrolera.

Obsługa formularzy

Stworzyliśmy kontroler i zdefiniowaliśmy pierwszą scieżkę, w której go używamy. Zajmijmy się teraz obsługą formularzy. Zdefiniujmy dwie nowe ścieżki:

// routes/web.php

Route::get('posts/create', 'PostController@create');
Route::post('posts', 'PostController@store');

Pierwsza ścieżka będzie odpowiedzialna za wyświetlenie formularza. Dodajmy zatem w naszym kontrolerze metodę create(), której jedynym zadaniem będzie zwrócenie widoku, w którym zawiera się nasz formularz:

// app/Http/Controllers/PostController.php

public function create()
{
  return view('posts.create');
}

Następnie stwórzmy widok:

// resources/views/posts/create.blade.php

<form action="/posts" method="POST">
  @csrf
  
  <input type="text" name="title">
		
  <input type="submit" value="Zapisz">
</form>

Dodaliśmy formularz z jednym polem tekstowym o nazwie title, który zostanie wysłany metodą POST na adres /posts. Warto zwrócić uwagę na użycie dyrektywy @csrf. Laravel ułatwie nam ochronę przed atakami CSRF (ang. "cross-site request forgery"). Czym jest atak CSRF? W dużym uproszczeniu: wyobraźmy sobie, że ktoś zmusi przeglądarkę użytkownika (na przykład poprzez wstrzyknięcie iframe) do wysłania złośliwego żądania HTTP w jego imieniu. Ktoś mógłby w ten sposób na przykład zmienić hasło zalogowanego na naszej stronie użytkownika. Dyrektywa Blade @csrf dodaje do naszego formularza ukryte pole z wygenerowanym tokenem. Ten sam token jest utrzymywany w sesji. Przed przyjęciem żądania POST framework porównuje te tokeny. Jeśli w przesłanym formularzu brakuje tokenu lub nie zgadza się on z tokenem z sesji, żądanie zostaje zatrzymane.

Dodajmy teraz do naszego kontrolera metodę store():

// app/Http/Controllers/PostController.php

use App\Post;
use Illuminate\Http\Request;

public function store(Request $request)
{
  Post::create([
    'title' => $request->input('title'),
  ]);

  return redirect('posts');
}

Metoda ta będzie odpowiadać na żądanie POST pod adres /posts. Idea jest prosta, dodajemy w bazie danych nowy wpis używając metody Post::create() a następnie przekierowujemy z powrotem na adres /posts.

Dodaliśmy w metodzie store() parametr $request typu Illuminate\Http\Request. Natomiast przy definiowaniu ścieżki nie podajemy instancji tej klasy. Nie musimy tego robić, dlatego że używamy tutaj mechanizmu wstrzykiwania zależności, która oferuje kontener Laravela. To brzmi skomplikowanie, ale w uproszczeniu oznacza to tyle, że framework wie jak stworzyć instancję klasy Illuminate\Http\Request i robi to za nas.

Klasa Illuminate\Http\Request zawiera informacje o parametrach żądania, GET, POST, sesji, ciasteczkach itp. Pod zmienną $request mamy dostęp do instancji tej klasy i możemy się odwołac na przykład do metody $request->input('title'), która zwraca wartość parametru formularza o nazwie title. Inne przydatne metody klasy Request dające dostęp do parametrów formularzy to all(), która zwróci wszystkie parametry czy only(), która zwraca tylko wybrane. Na przykład $request->only(['title', 'body']) zwróci tablicę z tylko dwoma parametrami, title oraz body.

Kontrolery zasobów

Większość operacji w aplikacjach webowych opiera się na dodawaniu, wyświetlaniu, edytowaniu lub usuwaniu jakiegoś zasobu. W naszym kontrolerze mamy już zdefiniowane metody odpowiadające za dodawanie wpisów: create()store(). Mamy metodę która wyświetla pojedynczy wpis: show(). Przydałaby nam się też metoda służąca do wyświetlenia listy wszystkich wpisów, nazwijmy ją index(). Żeby wykonać operację edycji wpisu, potrzebujemy dwóch kolejnych metod, jednej służącej do wyświetlania formularza edycji - edit() oraz jednej służacej do aktualizowania wpisu - update(). Ostatnią operacją jest usuwanie wpisu, do czego wystarczy jedna metoda - destroy().

Kontroler posiadający takie siedem metod nazywany jest kontrolerem zasobów (ang. "resource controller"). Te siedem metod pozwala wykonać pełny zestaw operacji CRUD (create, read, update, delete) na zasobie. W Laravelu możemy sobie łatwo wygenerować kontroler z wyżej wymienionymi metodami. Wystarczy do komendy php artisan make:controller dodać flagę --resource:

php artisan make:controller PostController --resource

Następnie dla każdej z metod powinniśmy zdefiniować ścieżkę:

Route::get('posts', 'PostsController@index');
Route::get('posts/create', 'PostsController@create');
Route::post('posts', 'PostsController@store');
Route::get('posts/{post}', 'PostsController@show');
Route::get('posts/{post}/edit', 'PostsController@edit');
Route::put('posts/{post}', 'PostsController@update'); // lub Route::patch('/posts/{post}', 'PostsController@update');
Route::delete('posts/{post}', 'PostsController@destroy');

Na szczęście, jeśli trzymamy się konwencji nazewnictwa metod w kontrolerze, możemy wszystkie powyższe linijki zastąpić jedną:

Route::resource('posts', 'PostController');

W tej części tutoriala dowiedzieliśmy się jak używać kontrolerów oraz jak obsługiwać formularze. Zahaczyliśmy też o temat kontrolerów zasobów. W następnej części nauczymy się walidować formularze.

Wygodny hosting zapewnia duet DigitalOceanLaravel Forge.
Copyright © laravelpolska.com

Drogi Użytkowniku!

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach przez serwis internetowy laravelpolska.com. Jeśli nie wyrażasz zgody na przyjmowanie cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub o opuszczenie serwisu. więcej

Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • utrzymanie Twojej sesji w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu,
 • ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
 • poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów.

Wykorzystanie cookies pozwala nam zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego Serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.

Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz, możliwe jest zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych, jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Akceptuję pliki cookies