Laravel krok po kroku - część 9 - Walidacja

Paweł Mysior
24 października 2019

Walidacja danych przesyłanych przez formularze jest jedną z podstawowych funkcji każdej aplikacji. Laravel daje nam do dyspozycji rozbudowany mechanizm walidacji, którego możemy używać na kilka różnych spososób. Począwszy od metody validate() dostępnej w klasie Request, przez użycie klas FormRequest skończywszy na użyciu fasady Validator i jej metody make().

W tym wpisie skupimy się na pierwszym rozwiązaniu, czyli użyciu metody validate() klasy Request. Zdefiniujmy dwie ścieżki:

// routes/web.php

Route::get('posts/create', 'PostController@create');
Route::post('posts', 'PostController@store');

Pierwsza ścieżka będzie wyświetlać formularz dodawania wpisu. Druga będzie odpowiedzialna za zapis tego wpisu w bazie danych.

Walidacja danych formularza

Dodajmy kontroler, który będzie obsługiwał powyższe ścieżki:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PostController extends Controller
{
  public function create()
  {
    return view('post.create');
  }

  public function store(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'title' => 'required|min:3|max:255|unique:posts',
      'body' => 'required',
    ]);

    // Wpis jest w porządku, możemy go zapisać do bazy danych
  }
}

Metoda create() zwraca tylko widok z formularzem dodawania wpisu. Walidacja ma miejsce w metodzie store(). Używamy metody validate() dostępnej w klasie Request. Metoda ta sprawdza dane przesłane w formularzu. Jeśli dane te spełniają zdefiniowane przez nas reguły walidacji to metoda zakończy działanie bez błędu i zostanie wykonany kod w nastepnych linijkach. Jeśli natomiast dane z formularza nie spełnią reguł walidacji, metoda validate() wyrzuci wyjątek ValidationException. Wyjątek ten zostanie przechwycony przez klasę App\Exceptions\Handler i zamieniony na adekwatną odpowiedź. W przypadku zwykłego zapytania HTTP, będzie to przekierowanie z powrotem do strony formularza z listą błędów walidacji i oryginalnymi danymi formularza zachowanymi w sesji. W przypadku zapytania AJAX będzie to odpowiedź JSON zawierająca błędy walidacji.

Reguły walidacji definiujemy osobno dla każdego pola formularza, oddzielając je znakiem |. Możemy je także przekazać w formie tablicy:

$request->validate([
  'title' => ['required', 'min:3', 'max:255', 'unique:posts'],
  'body' => ['required'],
]);

W powyższym przykładzie używamy następujących reguł:

 • required - pole musi się znajdować w formularzu i wartość pola musi być niepusta
 • min - wartość w polu musi mieć nie mniej niż 3 znaki
 • max - wartość w polu musi mieć nie więcej niż 255 znaków
 • unique:posts - wartość w polu nie może już istnieć w bazie danych w tabeli posts w kolumnie o nazwie takiej samej jak nazwa pola formularza. W powyższym przykładzie byłaby to kolumna title. Nazwę kolumny można zmienić wskazując ją jako kolejny parametr, na przykład: unique:posts,name

Lista wszystkich dostępnych reguł wraz z opisem działania znajduje się w dokumentacji. Kilka wartch wymienienia, oprócz wspomnianych powyżej, to: alpha, integer, date, email czy exists.

Wyświetlanie błędów walidacji

Jak już dowiedzieliśmy się wcześniej, jeśli reguły walidacji nie zostaną spełnione Laravel przekieruje użytkownika z powrotem na stronę formularza. Błędy walidacji zostaną przekazane w sesji. Będziemy mieli do nich dostęp w widoku za pomocą zmiennej $errors. Użyjmy zatem tej zmiennej do wyświetlenia pod formularzem listy błędów:

// resources/views/posts/create.blade.php

<form action="/posts" method="POST">
  @csrf

  <input type="text" name="title">
 
  <textarea name="body"></textarea>

  <input type="submit" value="Zapisz">
</form>

@if ($errors->any())
  <div style="color: red;">
    <ul>
      @foreach ($errors->all() as $error)
        <li>{{ $error }}</li>
      @endforeach
    </ul>
  </div>
@endif

Zmienna $errors jest obiektem klasy Illuminate\Support\MessageBag, która udostępnia kilka wygodnych metod do wyświetlania błędów walidacji. W powyższym kodzie używamy metody any(), która zwraca informację czy istnieją jakiekolwiek błędy. Następnie używamy metody all(), która zwraca wszystkie błędy w formie tablicy.

Gdybyśmy zamiast listy błędów pod formularzem chcieli wyświetlić błędy walidacji bezpośrednio pod polem, z którym są związane możemy użyć metod has() oraz first():

<input type="text" name="title">

@if ($errors->has('title'))
  <div style="color: red;">
    {{ $errors->first('title') }}
  </div>
@endif

Metoda has() sprawdza czy istnieją błędy dla danego pola. Metoda first() zwraca pierwszy błąd dla danego pola. Począwszy od Laravela w wersji 5.8 możemy też użyć dyrektywy @error:

@error('title')
  <div style="color: red;">{{ $message }}</div>
@enderror

Co ważne, zmienna $errors jest zawsze dostępna, w każdym widoku. Nawet jeśli jest pusta. Dlatego nie musimy sprawdzać jej istnienia za pomocą funkcji isset().

Uzupełnienie pól formularza przesłanymi danymi

Gdy reguły walidacji nie zostaną spełnione Laravel przed przekierowaniem z powrotem na stronę formularza, oprócz umieszczania w sesji błędów walidacji, umieszcza w niej też oryginalne przesłane przez użytkownika dane. To pozwala nam uzupełnić pola formularza danymi wpisanymi wcześniej przez użytkownika. W ten sposób użytkownik musi poprawić tylko zawartość pól, które nie przeszły walidacji, zamiast wpisywać wszystkie pola od nowa. W celu uzupełnienia pól używamy funkcji globalnej old():

<input type="text" name="title" value="{{ old('title') }}">

<textarea name="body">{{ old('body') }}</textarea>

W tej części tutoriala dowiedzieliśmy się jak walidować dane przesyłane w formularzach, jak wyświetlać błędy walidacji oraz jak uzupełniać pola formularza przesłanymi wcześniej przez użytkownika danymi. W następnej części nauczymy się uwierzytelniać użytkowników.

Wygodny hosting zapewnia duet DigitalOceanLaravel Forge.
Copyright © laravelpolska.com

Drogi Użytkowniku!

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach przez serwis internetowy laravelpolska.com. Jeśli nie wyrażasz zgody na przyjmowanie cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub o opuszczenie serwisu. więcej

Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • utrzymanie Twojej sesji w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu,
 • ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
 • poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów.

Wykorzystanie cookies pozwala nam zapewnić maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego Serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.

Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz, możliwe jest zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych, jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Akceptuję pliki cookies